Algemene voorwaarden

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u het contactformulier op onze websites invult en opstuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling naar aanleiding van uw bericht.

Coepijn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Coepijn stelt geen gegevens ter beschikking over bezoekers van haar website aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en Coepijn deze informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht
Het auteursrecht op deze website berust bij Coepijn of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Coepijn. Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron.

Verantwoordelijkheid
Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan Coepijn of aan haar licentiegevers.

Coepijn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55732038.